Voorwaarden & condities

Delen met vrienden op Facebook

Delen Kortings Korf

Hebt u met uw vrienden gedeeld? Gelieve ons willen en delen met vrienden en familie. Verspreid het woord en help anderen geld besparen met grote deals en kortingen op Kortings Korf.Gelieve niet opnieuw weergeven

Kortings Korf de bepalingen en voorwaarden

Welkom op de Kortings Korf website bepalingen en voorwaarden voor gebruik. DEZE algemene voorwaarden ("voorwaarden") regelen Kortings Korf ("de Website"). Lees deze voorwaarden en ervoor zorgen dat u hen begrepen hebt. Als u niet akkoord met deze voorwaarden gaat, gelieve gebruik van de Website onmiddellijk te staken.

 1. Definities

  "Kortings Korf" betekent Rhema Studio Ltd, een bedrijf geregistreerd in Engeland met bedrijf nummer 8279997

  "Login" betekent elke methode van registratie aanvaard door Kortings Korf waarmee een gebruiker toegang te hebben tot bepaalde elementen van de Website van tijd tot tijd beschikbaar gesteld aan dergelijke gebruikers;

  "Gebruiker" : iedere persoon die bezoeken of maakt gebruik van de Website;

  "De inzending van de gebruiker" betekent alle feedback, koppeling, commentaar of ander materiaal van welke aard ook die is ingediend door een gebruiker om te verschijnen op de Website.

 2. Kortings Korf

  1. De Website is eigendom van en beheerd door Rhema Studio Ltd alle verstrekte informatie op de Website wordt beheerd door Rhema Studio Ltd
 3. Gebruik van de Website

  1. Door het bezoeken van de Website garandeert u dat u hebben het recht, autoriteit en capaciteit om te gaan en worden gebonden door deze voorwaarden en dat u ermee instemt te worden gebonden door deze voorwaarden onverwijld.
  2. In het geval dat Kortings Korf, naar eigen goeddunken, acht dat u een onwettige en/of onbevoegde gebruik van de Website maakt, en/of uw gebruik van de Website in strijd met deze voorwaarden is, Kortings Korf behoudt zich het recht voor elke actie uitvoeren die hij nodig acht, met inbegrip van beëindiging zonder voorafgaande kennisgeving uw gebruik van de Website en, in het geval van illegaal gebruik, aanzetten tot gerechtelijke procedures.
  3. Kortings Korf schorsen de Website op elk gewenst moment en voor welke reden dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot reparaties, gepland onderhoud of upgrades, en is niet aansprakelijk aan u voor een dergelijke opschorting.
  4. Kortings Korf behoudt zich het recht wijzigingen aanbrengen in de Website of om te stoppen met een aspect of element van de Website zonder kennisgeving aan de gebruikers.
  5. Deze voorwaarden beheerst het gebruik van de Website door niet-geregistreerde gebruikers. Dergelijke gebruikers kunnen geen gebruik maken van de Website of enig deel daarvan in het kader van een commerciële onderneming, andere dan uitdrukkelijk toegestaan onder deze voorwaarden of onder andere voorwaarden schriftelijk door Kortings Korf is overeengekomen.
 4. Gebruikersregistratie en gebruiker inzendingen

  1. Om aan te melden op de Website van de nieuwsbrief, zal u worden verplicht te registreren uw e-mailadres.
  2. U kunt zich aanmelden voor onze nieuwsbrief via de indiening van hun e-mailadres op om het even welk van de aanmelden vakken featured in de Website of via onze gebruikersregistratie pagina. Door het verstrekken van uw e-mailadres u gaat ermee akkoord periodieke nieuwsbrief om e-mails te ontvangen van Kortings Korf.
  3. U kunt afmelden voor het ontvangen van onze nieuwsbrief door te klikken op de 'Afmelden' link featured binnen elk van onze nieuwsbrieven. Alternatief, kunnen ontvangers bewerken van hun persoonlijke informatie of nieuwsbrief abonnementen beheren door hun informatie binnen hun gebruikersprofiel bijwerken.
  4. Ongeacht of u zich uw gegevens met Kortings Korf of niet registreert, wordt elke gebruiker die voelt dat elke inzending van de gebruiker gemaakt door een andere gebruiker verwerpelijk is aangemoedigd om contact Kortings Korf via ons online contact formulier. Kortings Korf zal herzien de relevante boodschap zo spoedig als uitvoerbaar is en zal het nemen van zulke maatregelen als hij nodig acht, indien van toepassing.
  5. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie over hoe uw gegevens worden gebruikt.
 5. Duur en beëindiging

  1. Deze voorwaarden zullen in volledig kracht en effect blijven terwijl u een ongeregistreerde gebruiker van de Website bent.
  2. Kortings Korf kan, op elk gewenst moment en om welke reden, beëindigen deze voorwaarden met u en u toegang tot de Website weigeren.
  3. In het geval van beëindiging van deze voorwaarden om welke reden, moet u niet proberen om de Website te gebruiken.
  4. Secties 4 t/m 9 inclusieve overleven de beëindiging van deze voorwaarden om welke reden, en zullen geldig en afdwingbaar zijn tegen je.
 6. Kortings Korf intellectuele eigendom

  1. Anders dan in verband met links naar websites van derden en niet-exclusieve couponcodes, Kortings Korf bezit of beschikt over een vergunning te gebruiken alle rechten, titel en rente in en op de Website, inclusief zonder beperking alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten daarin. Deel van de inhoud is geproduceerd onder licentie van geheel of gedeeltelijk en geheel of gedeeltelijk gebaseerd van auteursrechtelijk beschermd materiaal van de beursgenoteerde verkoper. Deze voorwaarden mogen niet worden opgevat om over te brengen van de titel of de eigendom van de Website of de gegevens daarin voor elke gebruiker. Alle rechten in en op de Website niet uitdrukkelijk aan gebruikers toegekend zijn voorbehouden door Kortings Korf.
  2. U kunt een niet-overdraagbare, niet-exclusieve, royalty-vrije, herroepbare licentie om te bekijken en afdrukken van de inhoud van de Website voor uw persoonlijk slechts gebruik zijn verleend.
  3. U uitdrukkelijk is verboden voor:
   1. reproduceren, kopiëren, bewerken, verzenden, uploaden of integratie in andere materialen van de Website; en
   2. verwijderen, te wijzigen, te wijzigen of met behulp van elke geregistreerde of ongeregistreerde merken/logo's eigendom van Kortings Korf, en doen alles wat kan worden gezien ongerechtvaardigd voordeel uit de reputatie en goodwill van Kortings Korf te nemen of kan worden beschouwd als een inbreuk op een van de intellectuele eigendomsrechten in handen en/of in licentie gegeven aan Kortings Korf, zonder eerst te verkrijgen van de schriftelijke toestemming van Kortings Korf.
 7. Garanties en verplichtingen

  1. Kortings Korf biedt gebruikers met toegang tot de Website kosteloos en, voor zover maximaal toegestaan door de wet, Kortings Korf is niet aansprakelijk voor verlies, verwondingen of schade van welke aard dan ook geheel of gedeeltelijk veroorzaakt door gebruik van de Website of de informatie daarin is bepaald, of door een storing, vertraging, onderbreking of anderszins van de bepaling van de Website of de informatie daarin is bepaald , of door het uitvallen van de Kortings Korf wilt machtigen voor een van haar verplichtingen onder deze voorwaarden.
  2. Ingevolge 7.1.1, couponcodes zijn door 3de partijen verstrekte naar Kortings Korf en Kortings Korf kan niet garanderen dat de codes geldig zijn. U wordt geadviseerd om te controleren op dat eventuele kortingen zijn toegepast vóór plegen op elke aankoop.
  3. In geen geval is Kortings Korf aansprakelijk voor speciale, indirecte, incidentele of indirecte schade, inclusief verlies van winst en goodwill, zakelijk of zakelijk voordeel.
  4. De informatie op de Website van Kortings Korf is bedoeld als informatieve doeleinden en vormt geen advies. Dus moet het niet worden gebruikt om te helpen bij het maken of afzien van het maken van een beslissing of bij te staan bij de beslissing over een cursus van actie.
  5. Waar de Website of de inzending van een gebruiker standpunten bevat, meningen, adviezen en aanbevelingen, deze meningen, adviezen, advies en aanbevelingen zijn niet onderschreven door Kortings Korf en, voor zover maximaal toegestaan door de wet, Kortings Korf worden niet aansprakelijk is wegens de nauwkeurigheid, lasterlijke aard, volledigheid, tijdigheid of anderszins van die standpunten, meningen, adviezen en aanbevelingen.
  6. Het materiaal op de Website wordt geleverd "as is", zonder enige voorwaarden, garanties of andere voorwaarden van welke aard ook.
  7. Voor zover maximaal toegestaan door de wet, Kortings Korf sluit uitdrukkelijk alle vertegenwoordigingen, garanties, verplichtingen en aansprakelijkheden met betrekking tot de Website of andere websites van derden en de informatie daarin is bepaald.
  8. Links naar websites van derden en bedrijven kunnen op de Website verschijnen. Dergelijke websites van derden zijn niet de verantwoordelijkheid van Kortings Korf en Kortings Korf aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de beschikbaarheid, geschiktheid, betrouwbaarheid of inhoud van dergelijke websites van derden en niet noodzakelijkerwijs eens met de standpunten die binnen hen.
 8. Gegevensbescherming en privacybeleid

  1. Kortings Korf is geëngageerd aan het beschermen van (i) de privacy van gebruikers; en (ii) het vertrouwelijke karakter van de informatieverstrekking aan het door gebruikers met behulp van de Website. %S is echter niet kundig voor zeggenschap het gebruik door derden van informatie op de Website verschijnen.
  2. Kortings Korf behoudt zich het recht om informatie betreffende het gebruik van de Website te verzamelen. Door het gebruik van de Website stemt u in met het verzamelen en gebruiken van deze informatie door Kortings Korf overeenkomstig onze gegevensbescherming en Privacy Policy.
 9. Algemene

  1. U kunt afdrukken en bewaar een kopie van deze voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen u en Kortings Korf en vervangt alle andere communicatie of reclame met betrekking tot de Website.
  2. Deze voorwaarden kunnen alleen worden gewijzigd met de voorafgaande schriftelijke toestemming van % s. Kortings Korf kan wijzigen of deze voorwaarden te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving te wijzigen. Door het blijven gebruiken van de Website na een dergelijke wijziging, wordt u geacht te hebben aanvaard elke wijziging van deze voorwaarden.
  3. Deze voorwaarden en hun prestaties worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van Engeland en Wales en de partijen onderwerpen zich hierbij aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Engeland en Wales.
  4. U voldoet aan alle buitenlandse en lokale wetten en voorschriften die voor uw gebruik van de Website in welk land u gelden zich bevindt, met inbegrip van zonder beperking, consumentenrecht, exportwetten en regelgeving.
  5. U gaat ermee akkoord dat vanwege het unieke karakter van de Website en de Kortings Korf merkgebonden daarin rechten, een aantoonbare schending van deze voorwaarden door u onherstelbaar schadelijk zou zijn voor Kortings Korf en monetaire schade zou onvoldoende schadevergoeding. Daarom gaat u akkoord dat Kortings Korf is gerechtigd te voorlopige en permanente dwangmiddel, zoals bepaald door een Hof van bekwame jurisdictie om naleving van de bepalingen van deze voorwaarden.
  6. Als enige bepaling van deze voorwaarden is ongeldig, onwettig of onafdwingbaar gedeclareerd, is de rest van deze voorwaarden zullen geldig en afdwingbaar voor zover toegestaan door toepasselijk recht. In dat geval de partijen komen overeen hun beste inspanningen ter vervanging van de ongeldige of onafdwingbare bepaling door een bepaling die, voor zover toegestaan door het toepasselijke recht, de grond van de ongeldige of onafdwingbare bepaling beoogde doeleinden bereikt gebruiken.
  7. Niet door een partij bij deze voorwaarden af te dwingen op elk gewenst moment die elke termijn of voorwaarde van deze voorwaarden wordt niet beschouwd een opheffing van die partij het recht om daarna af te dwingen van elke term en voorwaarde van deze voorwaarden.
  8. Noch partij zal aansprakelijk voor vertragingen die voortvloeien uit omstandigheden buiten de redelijke controle van dergelijke partij, mits de nonperforming partij gebruikt redelijke inspanningen om te voorkomen of verwijderen dergelijke oorzaken van niet-nakoming en blijft prestaties hieronder met redelijke verzending wanneer dergelijke oorzaken worden verwijderd.
  9. Niets in deze voorwaarden zal geven, direct of indirect, derden enig uitvoerbaar voordeel of enig recht van actie tegen Kortings Korf en dergelijke derden is niet gerechtigd tot het afdwingen van enige bepaling van deze voorwaarden tegen Kortings Korf.
  10. Als je voelt dat alle materialen die verschijnen op de Website beledigend, aanstootgevend of potentieel lasterlijke zijn neem contact op met Kortings Korf via onze contact pagina verstrekken van volledige gegevens over de aard van uw klacht en de materialen waarop de klacht betrekking heeft.